Garancia és reklamáció

Elállási szándékát vagy reklamációját mindenképpen jelezze e-mailben a reklamacio@teletok.hu címen vagy telefonon a +36 21 200 4777 számon.

1. Általános rendelkezések és fogalom meghatározások

Ez a reklamációs rend a Kereskedelmi Törvénykönyv alapján (továbbiakban csak „törvény“) lett kidolgozva, mely összhangban van a fogyasztó védelméről szóló törvénnyel (Tt. 250/2007), mely a fogyasztási cikkre vonatkozik (a továbbiakban csak „termék“), melynél a garanciális idő alatt vásárlói jogok (a meghibásodásért való felelősség) alkalmazódhatnak.

a) Az „Eladó“ a mobil online, s.r.o. kereskedelmi cég, melynek székhelye: M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec (Losonc), Szlovákia

  • Bejegyezte a besztercebányai cégbíróság, részleg: Sro, betét szám 15812/S
  • Cégjegyzékszám: 44 547 722
  • Közösségi adószám: SK2022734318
  • Adószám: 30385238-2-51

b) A „Vevő“ az a személy, aki az Eladóval szerződést kötött a Termék megvásárlásáról.

2. Felvilágosítás a fogyasztó szerződéstől való elállás jogáról

A Tt. 108/2000 törvény értelmében a termék átvételét követően a vevő ok megadása nélkül 14 napon belül elállhat a szerződéstől. A vevőnek jogában áll kibontani a terméket és azt kipróbálni úgy, mint az üzleti vásárlás során. Kipróbálni viszont nem azt jelenti, hogy elkezdi használni és pár nap múlva pedig visszaküldi az eladónak. Vannak esetek, amikor a vevő nem állhat el a szerződéstől az eladó beleegyezése nélkül, mint például, ha egyedi gyártásról van szó egy vevő számára vagy, ha olyan termékről van szó melynek a tulajdonságait tekintve nem visszaküldhetők.

Az elállás jogát írásban gyakorolhatja a vevő. A szerződéstől való elállás dokumentumnak tartalmaznia kell a következőket: a vásárló azonosítását, a rendelés dátumát, a termék pontos specifikációját, a vevő számlaszámát, ahová a kifizetett összeget visszautaljuk. Továbbá szükséges a terméket a szerződéstől való elállás dokumentummal együtt elküldeni az összes tartozékával együtt, dokumentációval, használati útmutatóval, garancia levéllel, a fizetést igazoló papírral (tehát az egész eredeti csomagot). A terméket a vevőnek kell visszaküldenie, lehetőleg biztosított csomagként, mivel az eladó nem felel a szállítás során keletkezett meghibásodásért, illetve a csomag eltűnéséért.

A terméket ne küldje utánvétre.


Letölthető elállási nyilatkozat (PDF)

Az elállási szándékkal visszaküldött termékeket a határátkelőhelyeken kialakult rendkívüli helyzet miatt szükséges a Szlovák címünkre visszaküldeni:

mobil online, s.r.o. - Smaltovna

M. Rázusa 13

Lucenec 984 01


Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől, visszaküldi a terméket eredeti csomagolásban minden tartozékkal és kísérő dokumentummal, illetve a termék nem mutat használatra utaló jeleket, meghibásodást, az eladó visszautalja a vásárláskor kifizetett összeget, mely a számlán fel van tüntetve, 14 napon belül az elállás és a csomag átvételét követően az eladó által. A visszautalás a vevő által kitöltött űrlapon megadott bankszámla számra történik

A szerviz alkatrészeket szakszervizben szereltesse fel, melyek mobiltelefonokkal foglalkoznak. Felhasználást követően (beragasztás, fólia levétele) elállási joga alkatrészek esetében megszűnik. De körülményektől függően ezt az Eladó mérlegelheti, hogy figyelmen kívül hagyja.

Érdemes felhelyezés előtt ezen alkatrészeket tesztelni, rápróbálni, és ha minden megfelelő, akkor elvégezni a beépítését, felhasználását.

Az eladó az érvényes elállás esetén visszautalja a vevőnek a termékért kifizetett összeget, illetve azokat a terheket, melyek a vevőt a vásárlás során illették, ha azokat a vevő érvényes dokumentumokkal alátámasztja. Abban az esetben nem viseli a vevő a termék visszaszállításával fellépő terheket, ha a termék nem felelt meg a minőségi követelményeknek és hibás volt. A minőségi követelményeknek megfelelő termékek azok, melyek az online webáruházunk oldalán megjelenő karakterekkel teljesen vagy hasonlóan egyeznek.

Amennyiben a vásárolt termék teljesen megfelelt a deklarált minőségi követelményeknek és nem volt hibás, a vevő saját költségeire szállíttatja vissza a terméket.

A vevő a rendelés elküldésével igazolja, hogy ezeket az általános szerződési feltételeket elolvasta és teljes terjedelmével egyetért.

3. Reklamációs feltételek

A reklamáció folyamata a termékre vonatkozó garancia feltételek alapján történik a Polgári Törvénykönyv alapján.

A mobil online, s.r.o. olyan hibás termékekért vállal felelősséget, melyet a vevő már meghibásodva vett át, illetve olyan meghibásodásokért is vállal felelősséget, melyek a garancia idő alatt történnek. A garancia idő 24 hónap. Amennyiben a termék ára valamilyen meghibásodás miatt lett leárazva, ez esetben a mobil online, s.r.o. a meghibásodásért nem vállal garanciát. A használt termékekre 12 hónap garancia idő vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával indul.

A vevő köteles a terméket átvételkor, illetve utána rögtön vizuálisan leellenőrizni. A vevő nem köteles átvenni a terméket abban az esetben, ha láthatóan sérült, valószínű a szállítás miatt vagy, ha a termék nem komplett. Amennyiben a mechanikus meghibásodás nem észrevehető az átvételkor, ez esetben amint felfedezi, a vevő köteles az első használat után rögtön reklamálni a terméket. Más esetben a reklamációja nem lesz elfogadva.

A szerviz alkatrészeket szakszervizben szereltesse fel, ellenkező esetben a garancia automatikusan megvonásra kerül. A szakszerviz által elvégzett beavatkozásról mindenképpen kérjen bizonylatot, hogy azt reklamáció esetén fel tudja mutatni.

A garancia nem vonatkozik a termék vagy annak egy részének az általános elhasználódás esetén

A reklamáció érvényesítéséhez szükséges kitölteni a reklamációs űrlapot és a termékkel együtt a megadott címre küldeni.


Letölthető reklamációs protokoll (PDF)

A vevő a garancia jogának gyakorlása során visszaküldi az eladónak a reklamált terméket a számla (vagy más adó dokumentummal), a szállító levél és garancia levél másolatával együtt. Más esetekben, mint a termék csere, szerződéstől való elállás vagy kedvezmény esetén, csak az eladóval való egyeztetést követően küldheti vissza a terméket a vevő a már felsorolt dokumentumokkal együtt (a kapcsolattartási adatok a weboldalunkon fel vannak tüntetve).

Reklamáció szándékkal visszaküldött termékeket a határátkelőhelyeken kialakult rendkívüli helyzet miatt szükséges a Szlovák címünkre visszaküldeni:

mobil online, s.r.o. - Smaltovna

Martina Rázusa 13

Lucenec 984 01


Csak abban az esetben élhet a garancia jogával a vevő, ha a termék meghibásodását a gyártó, a nagykereskedelem vagy az eladó okozta, illetve garancia idő alatt van és az eladótól lett vásárolva. A garancia elvesztése akkor is felléphet, ha az átvételekor láthatóan hibás a termék és a vevő ezt nem jelzi rögtön az eladó felé.

Az eladó vagy annak egy beosztottja, illetve a garanciát biztosító szerviz köteles a meghibásodást három munkanapon belül megjavítani. Amennyiben a termék komolyabb technikai vizsgálatot és javítást igényel a javítási idő maximum 30 munkanapon keresztül tarthat. Ezt az időt követően a vásárló elállhat a szerződéstől vagy joga van új termék cseréjére (18 §, 4. A fogyasztó védelméről szóló törvény alapján). A garancia szerviz is köteles ezekre (18 §, 8. A fogyasztó védelméről szóló törvény alapján).

A mobil online s.r.o. nem felel mechanikus meghibásodásért, nem megfelelő környezetben való használat során történt hibákért (kémiailag agresszív, poros, nedves környezet, erős mágneses mezőben...), a termékbe való beavatkozásért nem hivatalos személy (szakszerviz) által vagy természeti csapások által okozott meghibásodásokért, illetve nem megfelelő tápfeszültség esetén.

Az eladó köteles 30 munkanapon belül írásos dokumentumot kiadni a reklamációról, annak megkezdésétől számolva (18 §, 6. A fogyasztó védelméről szóló törvény alapján). Ilyen írásos dokumentum a reklamációs protokoll másolata, melyen a reklamáció elintézése mező ki van töltve, illetve írásos értesítés a reklamáció elintézéséről, általában ezt a termékkel együtt küldik vagy e-mailt küldenek róla, mely írásos dokumentum a reklamáció elintézéséről és a termék elküldéséről.

Amennyiben a mobil online, s.r.o. ajándékot kínál a vevőnek a vásárolt termékhez, azt a vevő nem köteles elfogadni. Illetve az ajándék termék nem megvásárolt terméknek minősül és a mobil online, s.r.o. nem felel a lehetséges meghibásodásért.

Amennyiben a vevő nem veszi át a reklamált terméket, attól kezdve, hogy információt kapott a reklamációjának elintézésről, 30 munkanapon belül, ez esetben az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az adott időszakra tárolási költségeket számoljon fel a vevőnek, 350,- HUF/nap/db magasságában.

4. A reklamáció elintézése

Ha olyan meghibásodásról van szó, melyet el lehet távolítani, a vevőnek jogában áll, hogy ingyenesen, időben és rendesen javítva legyen vásárolt terméke. A javítás módját az eladó határozza meg és köteles fölösleges halasztás nélkül kijavítani a meghibásodást.

A vevőnek jogában áll a meghibásodás javítása helyett csereterméket, vagy csak a meghibásodott alkatrész cseréjét kérnie, amennyiben az eladónak ezzel nem lépnek fel túl magas költségek, figyelembe véve a termék árát és a meghibásodás súlyosságát.

Az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket javítás helyett, amennyiben ez nem okoz súlyos nehézségeket a vevőnek.

Amennyiben olyan meghibásodásról van szó, melyet nem lehet javítani, szervizelni és akadályozza a termék rendes használatát, a vevőnek jogában áll a szerződéstől való elállásra (pénz visszafizetése) vagy hibátlan új terméket kérvényezni.

A vevőnek jogában áll a termék cseréje vagy a szerződéstől való elállás (pénz visszafizetése), amennyiben javítható hiba lépett fel, de ez a hiba újra bekövetkezhet és nem tudja a vevő rendesen használni a terméket a javítást követően sem. Olyan esetekről van itt szó, amikor már harmadszor is fellép ugyanaz a hiba legalább két javítást követően is.

A vevőnek jogában áll a termék cseréje vagy a szerződéstől való elállás (pénz visszafizetése), amennyiben több egyszerre fellépő hiba miatt nem lehet használni rendesen a terméket. Több egyszerre fellépő hibának minimum 4 különböző hiba számít, melyek bár javíthatóak, de mindegyik gátolja a termék rendes használatát.

Amennyiben az eladó nem teljesíti a javítást 30 munkanapon belül, a vevőnek jogában áll elállnia a szerződéstől (pénz visszafizetés) vagy a termék cseréjé kérni.

Amennyiben olyan hibáról van szó, mely nem javítható, de a terméket lehet nyugodtan rendeltetésszerűen használni, a vevőnek jogában áll megfelelő kedvezményt kapni a termék árából.

Amennyiben a vevőnek jogában áll a hibás termék cseréjét kérni vagy elállni a szerződéstől (pénz visszafizetés), választhat, hogy melyik lehetőséggel él. Azonban, amint kiválasztott egy lehetőséget a későbbiekben már azt nem változtathatja meg.

A Vevő tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a terméket a Vevő és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a termék tulajdonságait megváltoztatja, a terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a termék hibájának megjavítása, továbbá, ha a terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy a mobil online, s.r.o. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy reklamáció esetén, a terméket a Magyar Postán keresztül a mobil online, s.r.o. postai címére (mobil online, s.r.o., Postafiók 8, 3121 Somoskőújfalu) kell visszaküldenie.

A vásárlásról szóló e-mailt postafiókjában találja meg, az "Elküldött csomag + számla" megnevezés alatt, melyet az info@teletok.hu e-mail címről küldünk.

Az e-mailben csatolmányként megjelenő PDF formátumú (digitális aláírással ellátott) dokumentum az igazolás a vásárlásról.

Tartozékok és más apróbb termékek esetén a számla garancia levélként szolgál. Ilyen termék reklamációja esetén elegendő a számla másolatát elküldenie.

Ha bármilyen kérdése van ne habozzon és a 0036/21 200 4777 telefonszámon vagy a reklamacio@teletok.hu e-mail címen keressen minket

 


 

Ügyfélszolgálat

 


Munkanapokon
8:00 és 15:00 óra között

+36 21 2004 777

info@teletok.hu


 
 
 

 

Reklamációk

 


+36 21 2004 777

reklamacio@teletok.hu


 
 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ILYEN MÉG NEM VOLT! Óriási akció - 50% minden kijelzővédő üvegre és fóliára csak nálunk

Kosár 
0 tétel 
0

 

 

  
 
 


 


Bejelentkezés 
 


A Facebookon is elérhetőek vagyunk

 

 

 

© 2007 - 2021 mobilonline s.r.o. - Minden jog fenntartva szerzői jog  © 2021 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz | Facebook | Mobiltelefonok | Teletok.hu | GSM súčiastky

 
 
 

A www.teletok.hu honlapunk működtetéséhez úgynevezett sütiket (cookie) használunk. A cookie-k olyan fájlok, melyek a honlap minél személyre szabottabb tartalmának készítésére, annak működésének mérésére és a maximális elégedettség biztosítására szolgálnak.Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát.