A reklamáció rendje elektronikus üzletben való vásárláskor

1. Általános rendelkezések és fogalom meghatározások

a. Ez a reklamációs rend a Kereskedelmi Törvénykönyv alapján (továbbiakban csak „törvény“) lett kidolgozva, mely összhangban van a fogyasztó védelméről szóló törvénnyel (250/2007 Z.z ), mely a fogyasztási cikkre vonatkozik (a továbbiakban csak „termék“), melynél a garanciális idő alatt vásárlói jogok (a meghibásodásért való felelősség) alkalmazódhatnak.

b. Az „Eladó“ a mobil online, s.r.o. kereskedelmi cég, melynek céghelye Železničná ulica 24, 984 01 Lučenec , Cégjegyzékszám: 44547722, mely a besztercebányai kerületi bíróságon lett bejegyezve, cégbíróságon a 15812/S szám alatt. A „vásárló“ az a személy, aki az Eladóval szerződést kötött a Termék megvásárlásáról.

2. Felvilágosítás a fogyasztó szerződéstől való elállás jogáról. Csak a következő online üzletekben érvényes: mobilonline.sk, puzdronamobil.sk, teletok.hu

- A 108/2000 Z. z. törvény értelmében a termék átvételét követően a vevő ok megadása nélkül 14 napon belül elállhat a szerződéstől. A vevőnek jogában áll kibontani a terméket és azt kipróbálni úgy, mint az üzleti vásárlás során. Kipróbálni viszont nem azt jelenti, hogy elkezdi használni és pár nap múlva pedig visszaküldi az eladónak. Vannak esetek, amikor a vevő nem állhat el a szerződéstől az eladó beleegyezése nélkül, mint például ha egyedi gyártásról van szó egy vevő számára vagy, ha olyan termékről van szó melynek a tulajdonságait tekintve nem visszaküldhetők.

- Az elállás jogát írásban gyakorolhatja a vevő. A cím melyre el kell küldenie a vevőnek a szükséges dokumentumokat és terméket az online áruházunk oldalán fel van tüntetve. A szerződéstől való ellálás dokumentumnak tartalmaznia kell a következőket: a vásárló azonosítását, a rendelés dátumát, a termék pontos specifikációját, a vevő számla számát, ahová a kifizetett összeget visszautaljuk. Továbbá szükséges a terméket a szerződéstől való ellálás dokumentummal együtt elküldeni a tartozékokkal együtt, dokumentációval, használati útmutatóval, garancia levéllel, a fizetést igazoló papírral (tehát az egész eredeti csomagot). A terméket a vevőnek kell visszaküldenie, lehetőleg bebiztsoítva, mivel az eladó nem felel a szállítás során keletkezett meghibásodásért, illetve a csomag eltűnéséért. A terméket ne küldje utánvétre.

- Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől, visszaküldi a terméket eredeti csomagolásban minden tartozékkal és papírral, illetve a termék nem mutat használatra utaló jeleket, meghibásodást, az eladó visszautalja a vásárláskor kifizetett összeget, mely a számlán fel van tüntetve, 14 napon belül az elállás és a csomag átvételét követően az eladó által. A visszautalás a vevő által megadott számlaszámra történik.

- Az eladó az érvényes ellálás esetén visszautalja a vevőnek a termékért kifizetett összeget, illetve azokat a terheket, melyek a vevőt a vásárlás során illették, ha azokat a vevő alátámasztja érvényes dokumentumokkal. Abban az esetben nem viseli a vevő a termék visszaszállításával fellépő terheket, ha a termék nem felelt meg a minőségi követelményeknek és hibás volt. A minőségi követleményeknek megfelelő termékek azok, melyek az online webáruházunk oldalán megjelenő karakterekkel teljesen vagy hasonlóan egyeznek.

- A következő terhek léphetnek fel a vásárlás során: telefon beszélgetés, mely során a vevő vásárlásra irányuló ajánlatot tett vagy a vevő kapcsolása az eladó webáruházához, mely során a vevő kitöltötte a vásárlási űrlapot és elküldte azt rendszerünkbe, illetve rendelését mailben írta meg és küldte el 30 percen belül.

- Amennyiben a vásárolt termék teljesen megfelelt a deklarált minőségi követelményeknek és nem volt hibás, a vevő saját költségeire szállítatja vissza a terméket.

- A vevő a rendelés elküldésével igazolja, hogy ezeket az általános szerződési feltételeket elolvasta és teljes terjedelmével egyetért.

3. Reklamációs feltételek

- A reklamáció folyamata a termékre vonatkozó garancia feltételek alapján történik a Polgári Törvénykönyv alapján.

- A mobil online, s.r.o. olyan hibás termékekért vállal felelősséget, melyet a vevő már meghibásodva vett át, illetve olyan meghibásodásokért is vállal felelősséget, melyek a garancia idő alatt történnek. A garancia idő 24 hónap. Amennyiben a termék ára valamilyen meghibásodás miatt lett leárazva, ez esetben a mobil online s.r.o. a meghibásodásért nem vállal garanciát. A használt termékekre 12 hónap garancia idő vonatkozik.

- A garancia idő a vásárló által átvett időtől számítódik.

- A vevő köteles a terméket átvételkor, illetve utána rögtön vizuálisan leellenőrizni. A vevő nem köteles átvenni a terméket abban az esetben, ha láthatóan sérült, valószínű a szállítás miatt vagy, ha a termék nem komplett. Amennyiben a mechanikus meghibásodás nem észrevehető az átvételkor, ez esteben amint felfedezi, a vevő köteles az első használat után rögtön reklamálni a terméket. Más esetben a reklamációja nem lesz elfogadva.

- A szerviz alkatrészeket szakszervizben szereltesse fel, melyek mobiltelefonokkal foglalkoznak (a védőfóliát az LCD kijelző kipróbálását követően vegye le).

- A garancia nem vonatkozik a termék vagy annak egy részének az általános elhasználódás esetén.

- A garancia autómatikusan törlődik, amennyiben a garancia pecsét el lett távolítva a termékről, illetve ha nem hivatalos beavatkozás által megsérült. A garancia pecsét a termék identifikációjára szolgál, hogy nálunk lett megvásárolva.

- A garanciális javítások szerviz központokban történnek, ezek a www.mobilonline.sk, www.teletok.hu oldalon fel vannak tüntetve.

A vevő a javítást személyesen is igényelheti, vagy el is küldheti a mobil online, s.r.o., Postafiók 8, Somoskőújfalu, 3121 címre.

- A reklamáció során szükséges kitölteni a kísérő levelet a meghibásodást is feltüntetve és el kell küldeni a termékkel együtt a megadott címre. A kitöltendő űrlapot megtalálja oldalunkon.

- A vevő a garancia jogának gyakorlása során visszaküldi az eladónak a reklamált terméket a számla (vagy más adó dokumentummal), a szállító levél és garancia levél másolatával együtt. Más esetekben, mint a termék csere, szerződéstől való elállás vagy kedvezmény esetén, csak az eladóval való egyeztetést követően küldheti vissza a terméket a vevő a már felsorolt dokumentumokkal együtt (a kapcsolattartási adatok a weboldalunkon fel vannak tüntetve). A reklamációkat a következő címre küldje: mobil online, s.r.o., Postafiók 8, Somoskőújfalu, 3121.

- Csak abban az esetben élhet a garancia jogával a vevő, ha a termék meghibásodását a gyártó, a nagykereskedelem vagy az eladó okozta, illetve garancia idő alatt van és az eladótól lett vásárolva. A garancia elvesztése akkor is felléphet, ha az átvételekor láthatóan hibás a termék és a vevő ezt nem jelzi rögtön az eladó felé.

- Az eladó vagy annak egy beosztotja, illetve a garanciát biztosító szervíz köteles a meghibásodást három munkanapon belül megjavítani. Amennyiben a termék komolyabb technikai vizsgálatot és javítást igényel a javítási idő max 30 munkanapon keresztül tarthat. Ezt az időt követően a vásárló elállhat a szerződéstől vagy joga van új termék cseréjére (§ 18 ods. 4 A fogyasztó védelméről szóló törvény ). A garancia szerviz is köteles ezekre  (§ 18 ods. 8 A fogyasztó védelméről szóló törvény ).

- A mobil online s.r.o. nem felel mechanikus meghibásodásért, nem megfelelő környezetben való használat során történt hibákért (kémiailag agresszív, poros, nedves környezet, erős mágneses mezőben...), a termékbe való beavatkozásért nem hivatalos személy (szakszervíz) által vagy természeti csapások által okozott meghibásodásokért illetve nem megfelelő tápfeszültség esetén.

- Az eladó köteles 30 munkanapon belül írásos dokumentumot kiadni a reklamációról, annak megkezdésétől számolva (§ 18 ods. 6 fogyasztó védelméről szóló törvény). Ilyen írásos dokumentum a reklamációs protokoll másolata, melyen a reklamáció elintézése mező ki van töltve, illetve írásos értesítés a reklamáció elintézéséről, általában ezt a termékkel együtt küldik vagy e-mailt küldenek róla, mely írásos dokumentum a reklamáció elintézéséről és a termék elküldéséről.

- Amennyiben a mobil online s.r.o. ajándékot kínál a vevőnek a vásárolt termékhez, azt a vevő nem köteles elfogadnia. Illetve az ajándék termék nem megvásárolt termék és a mobil online s.r.o. nem felel a lehetséges meghibásodásért.

- Amennyiben a vevő nem veszi át a reklamált terméket, attól kezdve, hogy információt kapott a reklamációjának elintézésről, 30 munkanapon belül, ez esetben az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az adott időszakra tárolási költségeket számoljon fel a vevőnek, pontosan 350,- HUF/nap/db.

4. A reklamáció elintézése

- Ha olyan meghibásodásról van szó, melyet el lehet távolítani, a vevőnek jogában áll, hogy ingyenesen, időben és rendesen javítva legyen vásárolt terméke. A javítás módját az eladó határozza meg és köteles fölösleges halasztás nélkül kijavítani a meghibásodást.

- A vevőnek jogában áll a meghibásodás javítása helyett csereterméket vagy csak a meghibásodott alkatrész cseréjét kérnie, amennyiben az eladónak ezzel nem lépnek fel túl magas költségek, figyelembe véve a termék árát és a meghibásod súlyosságát.

- Az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket javítás helyett, amennyiben ez nem okoz súlyos nehézségeket a vevőnek.

- Amennyiben olyan meghibásodásról van szó, melyet nem lehet javítani, szervizelni és akadályozza a termék rendes használatát, a vevőnek jogában áll a szerződéstől való elállásra (pénz visszafizetése) vagy hibátlan új terméket kérvényezni.

- A vevőnek jogában áll a termék cseréje vagy a szerződéstől való elállás (pénz visszafizetése), amennyiben javítható hiba lépett fel, de ez a hiba újra bekövetkezhet és nem tudja a vevő rendesen használni a terméket a javítást követően sem. Olyan esetekről van itt szó, amikor már harmadszor is fellép ugyanaz a hiba legalább két javítást követően is.

- A vevőnek jogában áll a termék cseréje vagy a szerződéstől való elállás (pénz visszafizetése), amennyiben több egyszerre fellépő hiba miatt nem lehet használni rendesen a terméket. Több egyszerre fellépő hibának minimum 4 különböző hiba számít, melyek bár javíthatóak, de mindegyik gátolja a termék rendes használatát.

- Amennyiben az eladó nem teljesíti a javítást 30 munkanapon belül, a vevőnek jogában áll elállnia a szerződéstől (pénz visszafizetés) vagy a termék cseréjé kérni.

- Amennyiben olyan hibáról van szó, mely nem javítható, de a terméket lehet nyugodtan rendeltetésszerűen használni, a vevőnek jogában áll megfelelő kedvezményt kapni a termék árából.

- Amennyiben a vevőnek jogában áll a hibás termék cseréjét kérni vagy elállni a szerződéstől (pénz visszafizetés), választhat, hogy melyik lehetőséggel él. Azonban, amint kiválasztott egy lehetőséget a későbbiekben már azt nem változtathatja meg.

 


 

Ügyfélszolgálat

 

Munkanapokon
8:00 és 15:00 óra között
Tel.: 0036 21 2004 777

E-mail: info@teletok.hu


 
 
 

 

Reklamációk

 

Tel.: 0036 21 2004 777

E-mail: reklamacio@teletok.hu


 
 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 


Kosár 
0 tétel 
0

 

 

  
 
 


 


Bejelentkezés 
 


A Facebookon is elérhetőek vagyunk

 

 

 

© 2007 - 2020 mobilonline s.r.o. - Minden jog fenntartva szerzői jog  © 2020 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz | Facebook | Mobiltelefonok | Teletok.hu | GSM súčiastky

 
 
 

A www.teletok.hu honlapunk működtetéséhez úgynevezett sütiket (cookie) használunk. A cookie-k olyan fájlok, melyek a honlap minél személyre szabottabb tartalmának készítésére, annak működésének mérésére és a maximális elégedettség biztosítására szolgálnak.Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát.